İmam Baqır (ə.s): “Həcc qəlblərə rahatlıq bəxş edər”.

(Əmali-Tusi, səh.296)