Allahın Peyğəmbəri (s): “Allahın yaratdıqlarından Cənnətə hamıdan əvvəl daxil olanlar yoxsullardır”.

(Kənzul-Ummal, hədis 16636)