İmam Əli (ə.s) Cənnəti vəsf edərək buyurub: “Cənnətin bir-birindən üstün dərəcələri və bir-birindən fərqlənən mənzilləri var”.

(Nəhcül-Bəlağə, xütbə 85)