İmam Sadiq (ə.s): “Peyğəmbər məclisdən qalxan zaman, hətta orada az oturmuş olsaydı belə iyirmi beş dəfə istiğfar edib Allahdan bağışlanmasını dilərdi”.

(əl-Kafi, c.2, səh.504, hədis 4)