Allahın Peyğəmbəri (s): “Hər şeyin şərəf və hörməti var, oturuşların ən şərəflisi isə üzü qibləyə olanıdır”.

(Biharul-Ənvar, c.75, səh.469, hədis 4)