İmam Sadiq (ə.s): “Qiyamət günü Allaha ən uzaq insanlar qəddarlar olacaq”.

(Vəsailuş-Şiə, c.11, səh.304, hədis 7)