Allahın Peyğəmbəri (s): “Qiyamətdə qəddarlar və təkəbbürlülər məhşərə qarışqa şəklində gələcəklər və Allah yanında xar, dəyərsiz olduqları üçün camaat onları tapdayıb əzəcək”.

(Tənbihul-Xəvatir, c.1, səh.199)