Allahın Peyğəmbəri (s): “La ilahə illəllah” deməkdən boyun qaçıran hər kəs haqqa qarşı çıxan qəddardır”.

(ət-Tovhid, səh.22, hədis 9)