Allahın Peyğəmbəri (s): “Günlərin birində bir kişi dedi: “Vallah, Allah filankəsi bağışlamayacaq.” Onda Allah-taala buyurdu: “Bu kimdir ki, Mənim filankəsi bağışlamayacağıma and içir? Mən həmin şəxsi bağışladım və ikincinin (saleh) əməlini “Allah filankəsi bağışlamayacaq” dediyinə görə batil və puç etdim”.

(Vəsailuş-Şiə, c.11, səh.267, hədis 13)