Allahın Peyğəmbəri (s): ”Ümmətimdən vay o kəslərə ki, Allahın əvəzinə hökm çıxarırlar. O kəslər ki deyirlər: ”Filankəs Cənnətlikdir, filanikəs Cəhənnəmlik””.

(Kənzul-Ummal, hədis 7902)