Allahın Peyğəmbəri (s): “Hər bir günah üçün (ona uyğun) bir (tərzdə) tövbə et, gizli günah üçün gizli tövbə və aşkar günah üçün aşkar tövbə!”.

(Biharul-Ənvar, c.77, səh.127, hədis 33)