İmam Baqir (ə.s): “Vallah, Allah-taala insanlardan yalnız iki şey – nemətlərini daha da artırmaq üçün onlara görə şükr etmələrini və günahlarını bağışlamaq üçün günahlarını etiraf etmələrini istəyib”.

(əl-Kafi, c.2, səh.426, hədis 2)