İmam Rza (ə.s): “Allah-taala nə üçün Fironu iman gətirməsinə və Onun birliyini iqrar etməsinə baxmayaraq suda batırdı?” sualının cavabında buyurmuşdur: “Çünki o əzabı müşahidə edən zaman iman gətirdi, əzabı müşahidə edən zaman iman gətirmək isə qəbul edilməz”.

(Biharul-Ənvar, c.6,səh.23,hədis 25)