Allahın Peyğəmbəri (s): “Allah yanında tövbə etmiş mömin kişi və mömin qadından sevimli heç nə yoxdur”.

(Biharul-Ənvar, c.6, səh.21, hədis 15)