İmam Sadiq (ə.s): “Müdriklərin birindən nəql edərək buyurmuşdur:«Günahsız adama böhtan atmaq möhkəm dağlardan da ağırdır”.

(Biharul-Ənvar, c.75, səh.194, hədis 3)