İmam Baqir (ə.s): “Bəlaya düçar olmuş adam görəndə onun eşitmədiyi şəkildə üç dəfə de: Şükr və həmd olsun O Allaha ki, məni sənin düçar olduğun bəlaya düçar etməyib. Əgər istəsəydi məni də belə edə bilərdi”. (İmam sonra) buyurdu: “Kim bu cümləni desə heç vaxt həmin bəlaya düçar olmaz”.

(Biharul-Ənvar, c.71, səh.34, hədis 15)