İmam Sadiq (ə.s): “Allahın əmr və qadağalarında baş verən hər bir çətinlik və rahatlıqda Allah tərəfindən mütləq bir sınaq və hökm vardır”.

(ət-Tovhid, səh.354, hədis 3)