İmam Sadiq (ə.s): “Baş verən hər bir çətinlik və rahatlıqda Allahın məqsədi yalnız əta etmək və sınağa çəkməkdir”.

(2 ət-Tovhid, səh.354, hədis 1)