Allahın Peyğəmbəri (s): “Ümmətimin ən yaxşısı bəndələri Allah-taalaya tərəf dəvət edən və onları Onunla dostlaşdırandır”.

(Kənzul-Ummal, hədis 28779)