Allahın Peyğəmbəri (s): “Ey Əli! Dünyaya oğlun və ya qızın gələn zaman onun sağ qulağına azan, sol qulağına iqamə oxu. Belə olan halda Şeytan heç vaxt ona zərər-ziyan vurmaz”.

(Tuhəful-Uqul, səh.13)