Allahın Peyğəmbəri (s): “Mömin öz mömin qardaşının güzgüsüdür. (Qardaşı) yanında olmayanda onun yaxşılığını istəyər. O yanında olanda isə xoşagəlməz işləri ondan uzaqlaşdırar”.

(Biharul-Ənvar, c.74, səh.233, hədis 29)