Allahın Peyğəmbəri (s): “İnsan evlənən zaman dininin yarısını kamilləşdirmiş olur. Digər yarısını qorumaq üçünsə İlahi təqvanı qazanmalıdır”.

(Kənzul-Ummal, hədis 44403)