Allahın Peyğəmbəri (s): “Evlənmək mənim sünnəmdir. Kim mənim sünnəmdən üz döndərərsə mənim ümmətimdən deyil”.

(Biharul-Ənvar, c.103,səh. 220, hədis 23)