İmam Əli (ə.s): “Kim fitrə zəkatı verərsə, bu əmələ görə, Allah-taala həmin şəxsin malından verdiyi zəkatın yerini doldurar”.

(Vəsailuş-Şiə, c.6, səh. 220, hədis 4)