Peyğəmbərə (s) ərz etdilər: “Filan qadın gündüzləri oruc tutur, gecələr ibadət edir, amma bədrəftardır. Qonşularına (acı) dili ilə əziyyət verir” Həzrət buyurdu: “Onda bir xeyir yoxdur, o, Cəhənnəmlikdir”.

(Biharul-Ənvar, c.71, səh.394, hədis 63)