Mövla Məhəmməd Naxçıvani 1852-ci ildə Naxçıvanda anadan olub. O, dövrünün məşhur alimi, ədəbiyyatçısı və xətibi olmuşdur.

Mövla Məhəmməd rus imperiyasının son illərində elmi təhsilini sona yetirir və 1920-ci ildə Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra bir dəstə alimlə İrana köçür və Marağa şəhərində məskunlaşır. O, şəhərin böyük məclislərində, çıxışlar etməklə və İslam hökmlərini təbliğ etməklə məşğul olur.

Mövla Məhəmməd az müddətdə şəhərin alimlərinin və camaatın rəğbətini qazanır.

Mövla Məhəmməd Naxçıvani 1840-cı ildə vəfat edib və Marağa şəhərinin Müctəhidlər qəbiristanlığında dəfn olunub.

Mənbələr:

  1. Faiq Vəlioğlu. Azərbaycanın islam alimləri. Qum-2000.
  2. Yaqub Abbasov. İslam alimləri. Dünyada tanınmış Azərbaycanlı müctəhidlər, Ayətullahlar. Bakı-2007.