Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: “Ölümdən sonra hər bir əməl öz sahibini tərk edər, yalnız Allah yolunda sərhəddi qoruyan kimsənin əməlindən başqa. Onun əməli böyüyər və Qiyamət gününədək ruzisi verilər”.

(Kənzul-Ummal, hədis 10611)