“Hər şeyin bir baharı vardır, Quranın baharı da ramazan ayıdır”.

İmam Baqir (ə.s) “Vəsailuş-şiə,c.7,s.218”