Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: “Ramazan ayında bağışlanmayan kimsə, bəs hansı ayda bağışlanacaq?!”.

(Əmali-Səduq,səh. 52, hədis 2)