İmam Sadiq (ə.s) (Ramazan ayının hilalını görən zaman öz övladlarına söylədiyi tövsiyələrdən): “Bu ayda öz canlarınızı zəhmətə və səyə vadar edin. Çünki bu ayda ruzilər bölünər, əcəllər yazılar və Allah dərgahına daxil olan qonaqların adları qeydə alınar. Bu ayda bir gecə var ki, o gecənin əməli min ayın xeyir əməlindən yaxşıdır”.

(Biharul-Ənvar, c.96,səh. 375, hədis 63)