Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: “Ramazan ayının hilalı görünəndə cəhənnəmin qapıları bağlanar, cənnətin qapıları açılar və şeytanlar zəncirlənərlər”.

(Biharul-Ənvar, c.96,səh. 348, hədis 14)