Allahın Peyğəmbəri (s)

“Ramazan günahları yandırdığına görə Ramazan adlandırılmışdır”

(Kənzul-Ummal, hədis 23688)