Bu dua Ramazan ayı boyunca hər vacib namazdan sonra oxunur.

Oxunuş qaydası:

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Ya Əliyyu ya Əzim, Ya Ğafuru ya Rəhim, Əntər-Rəbbul Əzim. Əlləzi ləysə kəmislihi şəy və huvəs-səmiul-bəsir. Və həzə şəhrun əzzəmtəhu və kərrəmtəhu və şərrəftəhu və fəzzəltəhu ələş-şuhur. Və huvə şəhrul-ləzi fərəztə siyaməhu ələyy. Və huvə şəhru Ramazan, əlləzi ənzəltə fihil-Qur’an, hudən lin-nasi və bəyyinatin minəl huda vəl furqan, və cəəltə fihi ləylətul-qədr və cəəltəhə xayran min əlfi şəhr, fəyazəl-mənni və la yumənnu ələyk, munnə əleyyə bi fəkaki rəqəbəti minən-nar, fimən təmunnu əleyh və ədxilnil-cənnətə bi-Rəhmətikə ya Ərhəmər-Rahimin!

Tərcüməsi:

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə! Ey uza, ey əzəmətli, ey bağışlayan, ey rəhm edən! Sənsən böyük Allah. Bir Allah ki, bənzəri yoxdur. O, eşidən və görəndir. Bu Ramazan ayı Sənin bütün aylardan böyük və kəramətli etdiyin, şərəfli edib üstün tutduğun bir aydır. Elə bir ay ki, onda oruc tutmağı mənə vacib etdin. O, Ramazan ayıdır. Elə bir ay ki, həmin ayda insanları doğru yola yönəldən, hidayətlə bağlı aydın dəlillərə sahib olan və haqqı batildən ayıran Quranı nazil etdin. O ayda “qədr gecəsi”ni yerləşdirib, onu min aydan xeyirli və üstün etdin. Ey minnət sahibi, Sənə minnət qoyulmaz. Məni minnət qoyulan bəndələrinin zümrəsində əzabdan azad etməklə boynuma minnət qoy. Məni cənnətə daxil et, ey rəhm edənlərin ən rəhmlisi!

Ərəb dilində yazılışı:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم
يا عَلِيُّ يا عَظيمُ يا غَفُورُ يا رَحيمُ اَنْتَ الرَّبُّ الْعَظيمُ اَلَّذي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ وَهذا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذي فَرَضْتَ صِيامَهُ عَلَيَّ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي اَنْزَلْتَ فيهِ الْقُرْآنَ، هُدىً لِلنّاسِ وَبَيِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانَ وَجَعَلْتَ فيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَها خَيْراً مِنْ اَلْفِ شَهْر فَيا ذَا الْمَنِّ وَلا يُمَنُّ عَلَيْكَ مُنَّ عَلَيَّ بِفَكاكِ رَقَبَتي مِنَ النّارِ فيمَنْ تَمُنَّ عَلَيْهِ، وَ اَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

Daha sonra bu dua oxunur:

Allahummə ədxil əla əhlil-quburus-surur, Allahummə əğni kullə fəqir. Allahummə əşbi’ kullə cai’ Allahum-məksu kullə uryan, Allahumməğzi dəynə kullə mədin. Allahummə fərric ən kulli məkrub. Allahummə ruddə kullə ğərib. Allahummə fukkə kullə əsir. Allahummə əslih kullə fasidin min umurilmuslimin. Allahum-məşfi kullə məriz. Allahummə suddə fəqrəna biğinak. Allahummə ğəyyir su’ə halina bihusni halik. Allahumməğzi ənnəddəyn, və əğnina minəl-fəqr, innəkə əla kulli şəy’in qədir.