Allahın Peyğəmbəri (s)

“Ramazan ayının ilk gecəsi səmanın qapıları açılar və son gecəsinədək bağlanmaz”.

(Biharul-Ənvar, c.96,səh. 34, hədis 8)