Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: “Yaşlı müsəlmana ehtiram Allaha ehtiramdır”.

(əl-Kafi, c.2, səh.165, hədis 1)