İmam Əli (ə.s) buyurub: “Allahın yaratdıqlarını gördüyü halda, Onun varlığına şəkk edən şəxsə təəccüb edirəm”.

(Nəhcül-Bəlağə, hikmət 126)