İmam Əli (ə.s) buyurub: “Hər qəlbi olan ağıllı, hər qulağı olan eşidən və hər gözü olan görən olmaz”.

(Nəhcül-Bəlağə, hikmət 88)