Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: “Salam vermək bizim dinin rəhmət və mehribanlıq nişanəsi, dövrümüzün əmin-amanlığı və pənahımızdır”.

(Kənzul-Ummal, hədis 25242)