İmam Sadiq (ə.s): “Kim möminin qəmini aparsa, Allah-taala axirət qəmlərini ondan uzaqlaşdırar və qəbirdən rahat qəlblə qaldırar”.

(əl-Kafi, c.2, səh.199, hədis 3)