Peyğəmbər (s) (onunla bərabər namaz qılan və eyni halda çirkin işlərlə məşğul olan kişi barədə) buyurub: “Günlərin biri, onun namazı onu pis işlərdən çəkindirəcək”. Çox keçmədi ki, həmin kişi tövbə etdi.