Peyğəmbər (s) buyurub : “Çox sədəqə verin ki, ruziniz artsın”.