Peyğəmbər (s): “Ən yaxşı dost, səninlə uyğunsuzluğu az və uyğunluğu çox olandır”.