İmam Səccad (ə.s) oğlu Həzrət Baqirə (ə.s) tövsiyəsindən: “Öz qohum-əqrəbası ilə əlaqəsini kəsən adamla yoldaşlıq etməkdə ehtiyatlı ol. Çünki Allah kitabının üç yerində belə şəxsin lənətləndiyini gördüm”.