İSESKO-nun katibi Ələmut qalası, Şeyx Əhməd Cam məqbərə kompleksi, Bəstam tarixi məcmuə, Masulə mədəniyyət mənzərəsi, Həmədan Ələviləri günbəzinin İslam dünyasının mirası siyahısına daxil olmasını bildirib.