Mədrəsə məscidi İçəri şəhərdə yerləşir. İbadətgah 1646-1647-ci illərdə inşa olunub.

Orta əsrlərdə məscid əsasən mədrəsə kimi fəaliyyət göstərilib və bu bina Cümə məscidindən qalmış hücrələridən biridir. Hücrələr XV əsrdə məscidin həyətində tədris məqsədilə inşa olunmuşdur.

İbadətgahın girişinin pоrtаlındа dаş üzrə оymаlаr, nахış pаlitrаsı, bədii еpiqrаfikа əks оlunmuşdur.

Mədrəsə məscidi ölkə əhəmiyyətli abidə hesab edilir.

Mənbələr:

  1. https://web.archive.org
  2. https://bakucity.preslib.az
  3. http://www.mct.gov.az
  4. https://icherisheher.gov.az