Peyğəmbər (s): “Allahdan istəyin və çox istəyin. Çünki Onun üçün heç nə çox və böyük deyil”.

(Biharul-Ənvar, c.93, səh.302, hədis39)