İmam Kazim (ə.s): “Allahdan bir hacət istəyəndə de: “Pərvərdigara! Məhəmməd və Əhli-Beytinin haqqına Səndən istəyirəm…Çünki o ikisinin Sənin yanında (ali) məqamları vardır”.

(Əl-Dəəvat, səh.51, hədis127)