İmam Sadiq (ə.s): “Möminin xəmiri çətinliklərə səbr etməklə yoğrulmuşdur”.

(Mişkətul-Ənvar, səh.23)