İmam Sadiq (ə.s) : “İblis məkr və hiylə dolu bu sarayın hər yerində öz tələlərini qurmuşdur və onun məqsədi bizi sevənlərdən başqa bir kimsə deyil”.

(Tuhəful-Uqul, səh.301)