Həzrəti Rasulullah (s): “Allah-taala, öz gəncliyini Allaha itaətə həsr edən cavanı sevər”.

(Kənzul-Ummal, hədis 43060)